•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

In the article, the auther reveals the concept and legal bases of rationing of land use and gives the short characteristic of rationing of land use in the Republic of Uzbekistan. Law-enforcement practices of such countries as the USA, Australia, Austria, Germany, Canada, Greece, Italy, Great Britain, and Denmark are analysed. Based on the carried-out analysis it is developed suggestions for improvement of the land legislation.

References

1. Kul'chikov D.E. Ogranichenie prav na zemel'nie uchastki sel'skoxozyaystvennogo naznacheniya v Rossii, Belarusi i Kazaxstane: sivilisticheskiy sravnitel'no-pravovoy analiz: Avtoref. diss. … kand. yurid. nauk. – Kursk, 2015. – S.11, 19. 2. Anisimov A.P. Normirovanie zemel'nix uchastkov v Rossiyskoy Federasii // Vestnik Tverskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2007. – № 6. – S. 109. 3. Nores M.V. K voprosu o prinsipax pravovogo regulirovaniya oborota zemel' sel'skoxozyaystvennogo naznacheniya // Molodoy ucheniy. – 2016. – №6. – S.28-30; Rumyansev F.P. Pravovoe regulirovanie oborota zemel' sel'skoxozyaystvennogo naznacheniya: voprosi teorii i praktiki: Avtoref. diss. ... dokt. yurid. nauk. – M., 2011. – S.56. 4. Pashkov V.P. Predel'nie razmeri i normi predostavleniya zemel'nix uchastkov iz zemel' sel'skoxozyaystvennogo naznacheniya // Nikonovskie chteniya. – 2007. – №12. – S.328. 5. Xar'kov V.N. Pravovie osnovi ekologicheskogo normirovaniya ispol'zovaniya i oxrani zemel' // Izvestiya Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomicheskie i yuridicheskie nauki. – 2013. –№ 1,2. – S.115. 6. Boltanova Ye.S. Zemel'noe pravo: Uchebnik. – M.: RIOR, 2009. – S.50. 7. Ukaz Prezidenta Respubliki Uzbekistan ot 22 oktyabrya 2012 goda №UP-4478 «O merax po dal'neyshemu sovershenstvovaniyu organizasii deyatel'nosti i razvitiyu fermerstva v Uzbekistane» // «Sobranie zakonodatel'stva Respubliki Uzbekistan», 2012 g., N 43, st. 493; Postanovlenie Kabineta Ministrov Respubliki Uzbekistan ot 15.12.2015 g. №362 «O merax po optimizasii razmerov zemel'nix uchastkov, predostavlennix dlya vedeniya fermerskix xozyaystv» // «Sobranie zakonodatel'stva Respubliki Uzbekistan», 21 dekabrya 2015 g., – N 50, – S. 627. 8. Baubekova I.M. Formirovanie zemel'nix otnosheniy na sel'skoxozyaystvennix predpriyatiyax: Diss. … kand. ekon. nauk. – Turkestan, 2007. – S.36. 9. Lazareva Ye. Mirovoy opit rasionalizasii zemlepol'zovaniya // Kavkaz' plyus. Obshekavkazskaya obshestvenno-politicheskaya gazeta. //www.kavkazplus.com. 10. Mishina Z.A. Zarubejniy opit v oblasti zemel'nix otnosheniy // Vestnik NGIEI. – 2011. –№1(2). – S.107–108. 11. Koshkalda I.V., Ryasnyanskaya A.N. Zarubejniy opit razvitiya zemel'noy sobstvennosti // Kadastr nedvijimosti i monitoring prirodnix resursov: mejdunarodnaya nauchno-texnicheskaya internet-konferensiya, 2015 // www.kadastr.org. 12. Minigazimova A.I. Zarubejniy opit regulirovaniya oborota zemel' sel'skoxozyaystvennogo naznacheniya // Nauchnoe soobshestvo studentov XXI stoletiya. Obshestvennie nauki: sb. st. po mat. XLVIII Mejdunar. stud. nauch.-prakt. konf. – № 11(47). – Novosibirsk, 2016.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.