•  
  •  
 

ProAcademy

Abstract

In this article the author conducted an analysis general characteristics of crimes related to obstruction, unlawful interference in business activities.

First Page

62

Last Page

65

References

1. Yejov YU. A. Prestupleniya v sfere predprinimatel'stva. M., 2001. S. 5 -11. 2. O’zbekistan Respublikasining “Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari turrisida’Ti URK,- 328-son Qonuni. O’zbekistan Respublikasi konun "ujjatlari tuplami, 2012 y., 18-son, 201-modda; 2013 y., 18-son, 233-modda, 41-son, 543-modda; 2014 y., 49-son, 579-modda, 50-son, 588-modda; 2015 y., 33- son, 439-modda, 52-son, 645-modda; 2016 y., 52-son, 598-modda; 2017 y., 1-son, 1- modda. 3. O’zbek tilining izoxdi lugati. Birinchi jild.-T.: “O’zbekistan milliy entsiklopediyasi” davlat ilmiy nashriyoti, 2006. - 680-6. 4. Krdirov A. Jazoni orirlashtiruvchi "olatlar. Monografiya-T.: “Adolat”, 1998. B.45. 5. Lpoual litsitsk OagzPk. ( ToChsNgldap ma daula yulapdap |kk1 psM| pazlg|) / P.Ka'ilou, A.A. Olarpou ma 'ozld. - TozIkepT 0’2'ek1z1:op Pezriblkaz! NU Akabetl uaz1,2012. V. 335. 6. Rustamboev M.X,. O’zbekistan Respublikasi Jinoyat *uk,uk,i kursi. II tom. Umumiy kiem. Jazo turrisida ta’limot. Oliy ta’lim muassasalari uchun darslik. -T.: 11_M 21UO, 2011. -B. 100. 7. Rustamboev M.X,. Jinoyat "ukuki (Umumiy kiem). Oliy O’quv yurtlari uchun darslik. T.: “1 BM 21 UO”, 2005, 18-bet.

Included in

Criminal Law Commons

Share

COinS