•  
  •  
 

ProAcademy

Abstract

The a rticle is d e v o te d to the p roce d u res e stablished b y la w fo r using the results o f o p e ra tio n a l search activities as evidence

First Page

1

Last Page

5

References

I . (O'zbekistan Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2015 yil 26 iyundagi 11-sonli Qaroriga asosan kiritilgan uzgartirish va k,ushimcha- lar bilan) “Dalillar maqbulligiga oid jinoyat-protsessual Qonuni normalarini qo'llashning ayrim masalala- ri to'g'risida”gi Qarorining 2-bandi. 2.Shu yerda, 4-band. 3.“Sud-tergov faoliyatida fuqarolarning huquqlari va erkinlikpari kafolatlarini kuchaytirish buyicha chora- tadbirlar kabul kilinganligi munosabati bilan 4.O'zbekiston Respublikasining ayrim Qonun xujjatlariga uzgar- tish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida”, O'zbekiston Respublikasi Qonuni 2018 yil 4 aprel' URK-470. JKning 87-moddasining 2-qismi. 5.Shu yerda, JKning 91-moddasi 4-qismi. 6.O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurorining “Jinoyatchilikka qarshi kurash, surishtiruv, dastlabki tergov va tezkor-qidiruv faoliyatida Qonun ustuvorligini xamda shaxsning huquq va erkinliklari himoyasini samarali ta'minlash to'g'risida”gi 2017 yil 22 fevraldagi 129-sonli buyrug'i (O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurorining 20.12.2017 yildagi 179-sonli buyrugi taxririda)). 7.O'zbekiston Respublikasi Qonuni “Surishtiruv instituti takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim Qonun xujjatlariga uzgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida”, 2017 yil 6 sen- tyabr',URK-442-son. JPKning 162-moddasi, 2- qismi. 8.O'zbekiston Respublikasi Qonuni “Sud-tergov faoliyatida fuqarolarning huquqdari va erkinlikpari kafo-latlarini kuchaytirish buyicha chora-tadbirlar kabul kilinganligi munosabati bilan O'zbekistonRespublika-sining ayrim Qonun xujjatlariga uzgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida”, 2018 yil 4 aprel", URK-470. JKning 91-moddasi 4-qismi. 9.O'zbekistonRespublikasi Jinoyat-protsessual kodeksining 170-moddasi. 10.Shu yerda 171-moddasi. I I . O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurorining “Jinoyatchilikka qarshi kurash, surishtiruv, dastlabki tergov va tezkor-qidiruv faoliyatida Qonun ustuvorligini xamda shaxsning huquq va erkinlikpari ximoyasini samarali ta'minlash to'g'risida”gi 2017 yil 22 fevraldagi 129- sonli buyrug'i(O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurorining 20.12.2017 yildagi 179-sonli buyrugi taxririda)).

Included in

Law Commons

Share

COinS