•  
  •  
 

ProAcademy

Abstract

The a rticle analyzes v ictim o lo g ica l preve n tio n o f crim es co m m itte d a g a in s t a person th ro u gh violence, its features, as w ell as fo re ig n experience on this issue.

First Page

17

Last Page

19

References

1. Niyozova S.S. Shaxsga qarshi zo’rlik ishlatib sodir etiladigan jinoyatlarning viktimologik profilaktikasi. Monografiya. - T.:”IMPESS MEDIA” MChJ, 2017. 2. Kvashis V.G. Osnovi viktimologii. Problemi zashiti prav poterpevshix ot prestupleniy. — M., 1999. 3. Mafiulin N.X. Kriminologicheskiy analiz viktimnogo povedeniya nesovershennoletnix. - Kazan, 1996. Sitkovskiy A.L. Viktimologicheskie problemi profilaktiki koristnix prestupleniy protiv sobstvennosti grajdan. Аvtoref. Diss.. kand. Yurid. Nauk. - M., 1995. 4. Miqurrin D. Do F. Victims of Economic Crime in a Crand Scale // Journal Informational de Victimologie. 2010. - Vol.8. - №2. P. 147-175. 5. Niyozova S.S. Shaxsga qarshi zo’rlik ishlatib sodir etiladigan jinoyatlarning viktimologik profilaktikasi. Monografiya. - T.: 2017. 6. Niyozova S.S. Shaxsga qarshi zo’rlik ishlatib sodir etiladigan jinoyatlarning viktimologik profilaktikasi. Monografiya. - T.: 2017. 7.Shu yerda. 8. Niyozova S.S. Shaxsga qarshi zo’rlik ishlatib sodir etiladigan jinoyatlarning viktimologik profilaktikasi. Monografiya. - T.: 2017. 9. Kriminologiya. - M.: 1998. 10. Mayorov A.V. O kontseptsii viktimologicheskogo protivodeystviya prestupnosti. Jurnal // Yuridicheskaya nauka i pravopriminitelnaya praktika - №4/2015. 11. Niyozova S.S. Shaxsga qarshi zo’rlik ishlatib sodir etiladigan jinoyatlarning viktimologik profilaktikasi. Monografiya. - T.: 2017. 12. Kvashis V.E. , Vavilov L.V. Zarubejnoe zakonodatelstvo i praktika zashiti jertv prestuplaniy. - M.: 1996. 13. Kvashis V.E. Osnovi viktimologii. Problemi zashiti prav poterpevshix ot prestupleniy. - M.: 1999. 14. Jinoiy odil sudlov va jinoyatchilikning oldini olish sohasidagi BMT stardartlari va me’yorlari to’plami. - Nyu York, 1992.

Included in

Law Commons

Share

COinS