•  
  •  
 

ProAcademy

Abstract

This a rticle studies the co n c e p t a ctive entrepreneurship, the genesis o f in n o va tion a l ideas notions, a n d the c re atio n o f o pportunities to the entrepreneurs in o u r country. H as a lso a n a lyze d the best sides o f legislation in supporting o f entrepreneurship b y scientific sources. As such this article elucidates the significance o f the y e a r 201 8 , which was n a m e d b y the President S h.M .M irziyoyev the ye ar o f "S upporting o f a ctive entrepreneurship, in n o va tio n a l ideas a n d te ch n o lo g ie s"

First Page

75

Last Page

78

References

I.O ’zbekistan Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning Oliy Majlisga Mypojaatnomaci,//Postda, 2017 yil 23 dekabr, 52-son 2.0’zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to’plami, 2017, 35-son, 915-modda 3.0’zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasiu/Postda, 2017 yil 23 dekabr, 52-son 4.0’zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasiu/Postda, 2017 yil 23 dekabr, 52-son 5.0’zbekiston Respublikasining 2010 yil 13 dekabrdagi URQ-265-son Qonuni tahririda-Uzbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to’plami, 2010 yil, 50-son, 469-modda. 6.0’zbekiston Respublikasi Prezidentining “Tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanishini ta’minlashga, xususiy mulkni har tomonlama himoya qilishga va ishbilarmonlik muhitini sifat jihatdan yaxshilashga doir qo’shimcha chora-tadbirlar to’g’risida”gi Farmoni. //Uzbekiston Respublikasining qonun hujjatlari to’plami, 2016, 40-son, 467-modda 7www. Uza.uz/uz/ politics 7. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “Biznes qonuniy manfaatlari davlat tomonidan muhofaza qilinishi va tadbirkorlik faoliyatini yanada rivojlantirish tizimini tubdan takomillashtirishga doir chora-tadbirlar to’g’risida”gi farmoniga sharh. // Xalq so’zi, 2017 yil 20 iyun, 121 (6815)-son

Included in

Law Commons

Share

COinS