•  
  •  
 

ProAcademy

Abstract

The a rticle focuses o n the p a rtic ip a tio n o f the persons, assisting in co nd u ctin g justice, civil process a n d issues o f im p ro v in g th e ir le g a l status.

First Page

68

Last Page

70

References

1. Vanyarxo A.V. Litsa, sodeystvuyushie osushestvleniyu pravosudiya,- uchastniki arbitrajnogo protsessa Rossiyskoy Federatsii: avtoreferat dissertatsii: 12.00.15; 2. Grajdanskiy protsess zarubejnix stran: ucheb. Posobie/ pod red. d-ra yurid. nauk А.G.Davtyan. - M.: TK Velbi, Izd-vo Prospekt, 2008. - str. 50-51. 3. Yarkov V.V. Grajdanskiy protsess: uchebnik dlya vuzov. -M., Izdatelstvo Volters Kluver, 2006.

Included in

Law Commons

Share

COinS