•  
  •  
 

ProAcademy

Abstract

In this a rticle the essence o f in te rn a tio n a l docum ents in the fie ld o f c o m b a tin g a g a in s t m o n e y la u n d ry as w ell as co m pa ra tive analysis with the legislation o f fo re ig n countries have been h ig h lig h te d a n d p rop o sa ls fo r im proving n a tio n a l legislation have been c a rrie d out.

First Page

52

Last Page

57

References

1. Mejdunarodnoe ugolovnoe pravo. Pod obshey redaktsiey A.V.Brilliantova. Moskva, Yurayt. 2017. 249 b. 2. Mejdunarodnoe ugolovnoe pravo. Pod obshey redaktsiey А.V.BriNiantova. Moskva, Yurayt. 2017. 250 b. 3. Pikurov N.I, Pudovochkin Yu.E. Problemi kvalifikatsii i privlecheniya k ugolovnoy otvetstvennosti za legalizatsiyu (otmivanie) denejnix sredstv ili inogo imushestva, priobretennix prestupnim putem. Moskva 2015 g. 4. FATF - Financial Action Task Force on Money Laundering 5. Mejdunarodnoe ugolovnoe pravo. Pod obshey redaktsiey А.V.BriNiantova. Moskva, Yurayt. 2017. 253 b.

Included in

Criminal Law Commons

Share

COinS