•  
  •  
 

ProAcademy

Abstract

The a rticle discusses the m e th o d o lo g y o f c rim in o lo g ic a l fo re ca sting o f crimes. The a rticle a lso describes m ethods o f fo re ca sting b a s e d o n e xtra p ola tion , m a th e m a tica l m o d e l a n d the D e lp h i m ethod.

First Page

15

Last Page

18

References

1. Prognozirovanie razvitiya kriminalnoy situatsii v Respublike Kazaxstan: monografiya/ kollektiv avtorov. Astana: Akademiya pravooxranitelnix organov pri Generalnoy prokurature Respubliki Kazaxstana, 2017. 172-s. 2. Kriminologiya: Uchebnik dlya vuzov/ Pod obщ. red. d.yu.n., prof. А.Г Dolgovoy. 3-e izd., pererab. I dop. M., Norma, 2005. 912 s. 3. Karipova АТ. Teoreticheskie osnovi analiza i prognozirovaniya prestupnosti. Astana: YeNU im. L.N. Gumileva, 2013. 45-s. 4. Karipova АТ. Metodi ekstrapolyatsii v modelirovanii dinamiki prestupnosti // Yurist Yuga Rossii i Zakavkazya. 2013. №1. S. 26-35.

Included in

Law Commons

Share

COinS