•  
  •  
 

ProAcademy

Abstract

The a rticle describes the essence a n d the basic directions o f ju d ic ia l , analysis o f the im plem entation o f these reform s a n d recom m endations to resolve the p rob le m s arising from the im plem entation o f reform s.

First Page

41

Last Page

45

References

I.Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 01.12.2017 y., 06/17/5268/0341-son. 2.O’zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to’plami, 2016 yil, 43-son, 497-modda. 3. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 30 noyabrdagi “Sud-tergov faoliyatida fuqarolarning huquq va erkinliklari kafolatlarini kuchaytirish bo’yicha qo’shimcha chora-tadbirlar to’g’risida”gi PF-5268-son Farmoni // Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi. 01.12.2017 y., 06/17/5268/0341-son.

Included in

Law Commons

Share

COinS