•  
  •  
 

ProAcademy

Abstract

This a rticle analyses fe a sib ility o f introduction a n d use o f inform ation a n d com m unication technologies in crim in a l proceedings, the experience o f fo re ig n countries in this a rea , as w e ll as a n assessm ent o f benefits o f using inform ation a n d com m unication technologies in crim in a l proceedings.

First Page

28

Last Page

32

References

1. Pastuxov P.S. Ispolzovanie informatsionnix texnologiy v rossiyskom ugolovnom sudoproizvodstve // Vestnik ekonomicheskoy bezopasnosti. 2016. № 5. S. 41. 2. Zigura N A Kompyuternaya informatsiya kak vid dokazatelstv v ugolovnom protsesse Rossii: Diss... kand. yurid. nauk. Chelyabinsk, 2010. S. 26. 3. Pastuxov P.S. Ispolzovanie informatsionnix texnologiy v rossiyskom ugolovnom sudoproizvodstve // Vestnik ekonomicheskoy bezopasnosti. 2016. № 5. S. 41. 4. Natsionalnaya baza dannix zakonodatelstva, 1.12.2017 god, № 06/17/ 5268/ 0341 5.Stenografiya skorostnoe pismo, osnovannoe na primenenii spetsialnix sistem znakov i sota^eniy slov i slovosochetaniy, pozvolyayuщee vesti sinxronnuyu zapis ustnoy rechi i ratsionalizirovat texniku pisma. 6.Ob etom bolee podrobno mojete oznakomitsya zdes: Kachalov O.V., Svetkov Yu.A. Elektronnoe ugolovnoe delo instrument modernizatsii ugolovnogo sudoproizvodstva // Rossiyskoe pravosudie. 2015. №2. S. 95-101. 7. Informatsiya zaimstvovana zdes: https://informburo.kz. K svedeniyu, programma aprobiruetsya s 15 avgusta v Astane i Jambilskoy oblasti, s 10 sentyabrya v Atirauskoy i Vostochno-Kazaxstanskoy, a s 20 sentyabrya v Zapadno-Kazaxstanskoy i YujnoKazaxstanskoy oblastyax.

Included in

Law Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.