•  
  •  
 

ProAcademy

Abstract

The article analyzes the legal, scientific a n d p ra c tic a l o rga n izatio n o f p ro s e c u to ria l inspections.

First Page

65

Last Page

70

References

I.O ’zbekistan Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 07.01.2017 yilgi “Qonun ustuvorligi inson manfaatlarini ta’minlashning muhim omilidir” nomli ma’ruzasi. 2.O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 2001 yil, 9-10-son, 168-modda. 3.O’zbekiston Respublikasi Bosh prokurorining 24.11.2017 yilgi “Ijtimoiy va iqtisodiy qonunchilik ijrosi ustidan prokuror nazoratini yanada takomillashtirish to’g’risida”gi 166-son buyrug’i. 4. Bobrov V.K. Prokurorskiy nadzor. Uchebnik. Bazoviy kurs. Yurayt. 5. Korshunova O.N. Metodika i taktika provedeniya prokurorskoy proverki. Uchebnoe posobie. Sankt- Peterburg: 2014. 6. B.X.Po’latov. Prokuror nazorati. Toshkent: Uzbekiston, 2009. 7. Proverka prokurorom ispolneniya zakonov. Posobie.Akademiya Generalnoy prokuraturi RF. 8.O’zbekiston Respublikasi Bosh prokurorining 05.12.2017 yilgi “Uzbekiston Respublikasi prokuraturasi organlari ishini tashkil etish Reglamentini tasdiqlash to’g’risida”gi 172-son buyrug’i. 9. https://studme.org/64871 /pravo/ponyatie_vidy_prokurorskih_proverok. 10. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 22.12.2017 yilda Oliy Majlisga yo’llagan Murojaatnomasi // Xalq so’zi. 2017 yil 23 dekabr

Share

COinS