•  
  •  
 

Philology Matters

Articles

PDF

YOUNG ADULTS' PROBLEMS REFLECTED IN CONTEMPORARY LITERATURE
Ijobat Juraeva Teacher of linguistics and literary studies department

PDF

ҲАМЗА ШЕЪРИЯТИ: МАНБА ВА МАТН ТАДҚИҚИ
Шермуҳаммад Амонов Филология фанлари номзоди

PDF

ОЛИЙ ТАЪЛИМДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШДАГИ МУҲИМ ТЕНДЕНЦИЯЛАР
Лола Назарова Гуманитар ва иқтисодий фанлар кафедраси катта ўқитувчиси

PDF

АХБОРОТ ЖАНРЛАРИ ТАҲРИРИНИНГ БАЪЗИ МУАММОЛАРИ
Ҳалим Саидов Филология фанлари номзоди

PDF

ТЕРМИНЛАРНИ ЎЗЛАШТИРИШДА ТАРЖИМА УСУЛИДАН ФОЙДАЛАНИШ ИМКОНИЯТЛАРИ
Феруза Абдуллаева филология фанлари бўйича фалсафа доктори