•  
  •  
 

Philology Matters

Article Title

АЛИШЕР НАВОИЙ ҒАЗАЛЛАРИДА УМУМИНСОНИЙ ҚАДРИЯТЛАР ТАЛҚИНИ

Authors

Author #1

Abstract

Мақолада жаҳон адабиётининг йирик намояндаси бири улуғ ўзбек шоири ва давлат арбоби Мир Алишер Навоийнинг ҳаёти ва ижоди ҳақида мухтасар маълумот берилади. Шоир яшаб ўтган давр муҳити қисман ўрганилиб, долзарб ижтимоий-ахлоқий масалаларнинг ҳозирги кундаги аҳамияти хусуси-да мулоҳазалар билдирилади. Мақолада, асосан ўқувчини ҳайратга соладиган мафтункор ғазалларга эътибор қаратилади. Соф муҳаббат, вафо ва садоқат каби чин инсоний фазилатларни ўзида мужассамлаштирган ғазаллар шарҳланади ва шоир шахсининг фидойилиги, юксак маънавий оламига муносабат билдирилади. Шоирнинг шеърий санъатларни қўллашдаги маҳорати хусусида сўз боради.Ғазаллардан энг саралари инглиз тилига тар-жима қилиниб, тақдим этилади