•  
  •  
 

Philology Matters

Article Title

МУСИҚИЙ ТАЪЛИМ МАҲОРАТИ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР

Authors

Author #1

Abstract

Мақолада мусиқий таълим соҳасида фаолият кўрсатувчи педагогнинг профессионал маҳорати, уни шакллантириш ва такомиллаштириш унинг маънавий дунёқараши, маданийсавияси билан бевосита боғлиқ жараёнларни қамраб олиши, бу жараёнлардаги муаммо ва ечимлари борасида фикр юритилган. Узлуксиз мусиқий таълим, яъни болалар мусиқа ва санъат мактаблари, мусиқа ва санъат лицей-коллежлари, сўнгра олий таълим муассасаларида таълимнинг давом эттирилиши – ёш созанда ва хонандаларни мукаммал билимларга эга бўлишида муҳим омил бўлиб хизмат қилади. Мусиқа инсоният маънавий маданиятининг муҳим таркибий қисми сифатида шаклланган. Мусиқий таълим жараёни ёшлардаги истеъдодни юзага чиқариш, уларга ўз фаолиятини намоён қилиши учун имконият яратиб, улардаги ижодкорлик қобилиятини ривожлантиради. Талаба фаолияти ижодкорлик қобилиятини ривожлантиришнинг муҳим шарти ҳисобланиб, талабаларнинг мусиқий қобилияти ва ижрочилик маҳоратини янада ривожлантириш мақсадида, уларнинг ҳар бирига алоҳида ижодийёндашиш муҳим масала ҳисобланади. Таълим тизимининг барча босқичларида ёш хонандава созандалар билан ишлашда ўзига хос мақсад ва вазифалар кўрсатиб ўтилган. Мусиқий педагогиканинг универсал таснифлари илмий тадқиқ қилинга