•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

Today, the educational process that promotes universal moral and spiritual values for humanity is an Olympic education. Changes in the development of the World Olympic Movement require a new look at the scientific, pedagogical and organizational aspects of Olympic education and its essence. This article was prepared as part of the innovative project 1-2017-1-14/3 "Creating an effective system of Olympic education for students," in which international countries develop and implement Olympic educational programs. In particular, the experience of Russia was analyzed, the content of Olympic educational programs was studied. Conclusions on the development of the program are given.

First Page

281

Last Page

290

References

1. Adams Carly. Alternative Models for Educating Youth through Sport: An Historical Examination of the Olympic Youth Camp, 1912-2004 // Karl Lennartz/Stephan Wassong/Thomas Zawadzki (Eds.). New Aspects of Sport History. The Olympic Lectures. - Academia Verlag, 2007. - P.25-30. 2. Binder D. Teaching the Olympic Values: From Theory to Practice: A Presentation to the 2007 International Forum on Beijing Olympic Education "Olympics: Education and the All-Around development of People". Beijing November 24-25, 2007. 3. Binder Deanna. Be a Champion in Life! A Book of Activities for Young People Based on the Joy of Participation and on the Important Messages of the Olympic Idea: An International Teacher's Resource Book For Schools. - Athens, Greece, 2000. 4. Binder Deanna. Teaching Fair Play in schools. A model for successful pedagogy: A Paper Presented to the 1st Joint Int. Session for Responsible of Higher Institutes of Physical Education. International Olympic Academy, 24-31 July 1993. - 35 p. 5. Brownlee Helen. Olympic Educational Programs and Activities for Schools: Paper presented at the 4th Joint International Session for Directors of NOAs, Members and Staff of NOCs and IFs, 7 - 1 4 May, Ancient Olympia, Greece, 1998. - 12 p. 6. Karadjov Stoyan. Olympism and Democracy Through the Forms of the Free School // Report of the 33rd Session of the IOA. - Ancient Olympia, IOC, 1994. - P. 182-183. 7. Landry F. Education on Olympism and the school curriculum: principles, techniques and applicating based on the experience of the Montreal Olympic Games:Paper presented at the 6th Int. Sessions for educationists IOA, 1984.-19 p. 8. Landry Fernand. The Games of the XXIst Olympiad and the Promotion of Olympism in Quebec Schools // Report of the International Sessions for educationists 1973-1977-1979, Ancient Olympia. - HOC, Athens, 1980. - P. 287-298. 9. Rosandich T.J. The importance of new forms of technology in the dissemination of humanistic ideas // 11th International session for directors of National Olympic academies, 11-18 May 2011. - International Olympic Academy, 2012. - P. 41-57. 10. Samaranch Juan Antonio. Olympism in the Various Sectors of Society // Report of the 18th Session of the IOA. - Athens, 1979. - P. 42-48. 11. Stolyarov V., Rodichenko V. Russia: our model and system of Olympic education // Olympic education: an international review / edited by Roland Naul, Deanna L. Binder, Antonin Rychtecky and Ian Culpan. - Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge is an imprint of the Taylor & Francis Group, 2017. - P. 238-251. 12. Antipova Yelena. Monitoring rezervov tvorcheskogo potensiala i dvigatelnix sposobnostey dvukratnix olimpiyskix chempionov Lyudmili i Olega Protopopovix // II Mejdunarodniy forum «Molodej - Nauka - Olimpizm». 15-18 iyunya 2002 g., g. Moskva. XI Konferensiya «Olimpiyskoye dvijeniye i sotsialnie protsessi»: Materiali. - M.: Sovetskiy sport, 2002. - S. 19-23. 13. Balandin V.A. Metodologiya obnovleniya protsessa fizicheskogo vospitaniya v nachalnoy shkole. - Krasnodar: KubGAFK, 2001. - 177 s. 14. Bayurov V.I. Informatsionnie texnologii v sisteme olimpiyskogo obrazovaniya studencheskoy molodeji: Avtoref. ... dis. kand. ped. nauk.- M., 2004. - 23 15. Vaker Kristian. Rol Olimpiyskix muzeyev v kulture i obrazovanii // Nauka v olimpiyskom sporte. - 2013. № 2. - S. 26-30. 16. Gorbatix O.V., Yatsinin A.I. Formirovaniye olimpiyskix znaniy u budushix spetsialistov v oblasti fizicheskoy kulturi na osnove infokommunikatsionnix texnologiy // Teoriya i praktika fiz. kulturi. - 2007. №12. - S. 30-32. 17. I-2017-1-14/3 - "Ukuvchi yoshlar uchun olimpiya ta’limining samarali tizimini yaratish" mavzusidagi innovatsion loyix;a yakuniy xisoboti. 2018 yil. 18. Kontanistov A.T. Rossiyskaya sistema olimpiyskogo obrazovaniya: gosudarstvenno-obshestvennaya model // Olimpiyskiy byulleten. - 2013. № 14. - S. 334-338. 19. Kontanistov A.T. Formirovaniye organizatsionno-pedagogicheskix osnov olimpiyskogo obrazovaniya v Rossii: Avtoref. dis. ... kand. ped. nauk. - M., 2001. - 22 20. Kruglik I.I. Distansionnaya pedagogicheskaya texnologiya v sfere olimpiyskogo obrazovaniya studentov: Avtoref. ... dis. kand. ped. nauk. - SPb, 2016. - 24 s. 21. Metodicheskiye rekomendatsii dlya klassnix rukovoditeley po provedeniyu olimpiyskogo uroka «Sennosti Olimpiyskogo i Paralimpiyskogo dvijeniya». - ANO «Orgkomitet «Sochi 2014» Departament obrazovaniya. Moskva-Sochi, 2010. - 40 s. www.Sochi2014.com 22. Goskomsporta RSFSR bilo prinyato podgotovlennoye V.S.Rodichenko i V.I.Stolyarovim i postanovleniye ot 31 iyulya 1989 g. № 73 «O merax po usileniyu vospitatelnoy raboti so sportsmenami i ispolzovaniyu v etix selyax idealov i sennostey olimpizma». 23. Rodichenko B.C. Olimpiyskaya ideya dlya Rossii (povtoreniye proydennogo). - M.: Sov. sport, 2004. - 248 s. 24. Rodichenko B.C. Olimpiyskoye obrazovaniye v novoy Rossii.-M.: Fizkultura i sport, 2005.- 48 s. 25. Stolyarov V.I., Skirda N.V. Osnovnie oriyentiri olimpiyskogo obrazovaniya shkolnikov // Teoriya, proyekti i texnologii integratsii sporta s iskusstvom: materiali mejdunarodnoy nauchnoy konferensii, posvyashyonnoy 20-letiyu razrabotannogo v GSOLIFK proyekta «SPART» (14-15 aprelya 2011 g.) / Pod obsh. red., prof. V.I. Stolyarova. - M.: RGUFKSMiT, 2012. - S. 278-285. 26. Stolyarov, V.I. Sovremenniy olimpizm i olimpiyskaya pedagogika: dostijeniya, problemi, perspektivi / V.I. Stolyarov. - M.: PLANЕTA, 2018. - 528 s.: il.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.