•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

In this article it is described a method of teaching mathematics to future mathematics teachers based on the idea of didactic advancement.

First Page

432

Last Page

438

References

1. Baydak V.Yu. Soderjaniye i metodika adaptatsionnoy podgotovki studentov-pervokursnikov matematicheskix spetsialnostey vuzov: Dis. ...kand. ped. nauk: 13.00.02. - Oryol, 2000. - 204 s. 2. Vechtomov Ye.M. Matematicheskiye ocherki: Ucheb.-metod. posobiye . - Kirov: Izd-vo VyatGGU, 2004. - 215 s. 3. Kudryavsev L.D.Sovremennaya matematika i yee prepodavaniye: Uchebnoye posobiye dlya vuzov. M.: Gl.red.fiz-mat.lit., 1985.-176s. 4. Lushnikova N.V. Realizatsiya idei didakticheskogo operejeniya pri obuchenii visshey matematike (na primere lineynoy algebri). Dis. ... kand. ped. nauk. -Arzamas.: 2006. - 162 s. 34 b. 5. Lisenkova, S.N. Ideya operejeniya / Uchitelskaya gazeta. - 1987. - №27. - S 4. 6. Okunev A.A. Spasibo za urok, deti!: O razvitii tvorcheskix sposobnostey uchashixsya: Kniga dlya uchitelya: Iz opita raboti. - M.: Prosvesheniye, 1988. - 128 s. 7. Sovershenstvovaniye soderjaniya matematicheskogo obrazovaniya v shkole i vuze: Mejvuz. sb. nauch. tr. / Pod red. V.I. Grishanova. - Saransk: Izd-vo Mordov. un-t, 1988. - 168 s. 8. SotnikovaO.A. Selostnost vuzovskogo kursa algebri kak metodicheskaya osnova yego ponimaniya / O.A. Sotnikova. - Arxangelsk: PGU, 2002. - 143 s. 9. Testov V.A. Strategiya obucheniya matematike / V.A. Testov. - M.: Texnologicheskaya shkola biznesa, 1999. - 304 s. 10. Chirkova O.I. Realizatsiya idei operejayushego oznakomleniya pri obuchenii dokazatelstvam teorem v kurse geometrii osnovnoy shkoli: Dis...kand. ped. nauk: 13.00.02. - Arxangelsk, 2002. - 174 s. 11. Shatalov V.F. Pedagogicheskaya proza / V.F. Shatalov. - M.: Pedagogika, 1980.-96 s. 12. Shteynberg V.E. Didakticheskaya mnogomernaya texnologiya: ponyatiyno-instrumentalniy bazis. // Professionalnaya pedagogika: kategorii, ponyatiya, definitsii: Sb. nauch. tr. / Otv. red. G.D. Buxarova. - Yekaterinburg: Izd-vo Ros. gos. prof.-ped. un-ta, 2003. - S. 207 - 220.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.