•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The course “Chemistry” teaches you how to use a modular system and electronic textbooks, its structure and content, the introduction of educational practices, as well as the skills of working with electronic textbooks for future chemistry teachers. A modular system was developed taking into account their level of skills for preparing presentations, using electronic textbooks, and developing interactive lessons based on interactive technologies.

First Page

405

Last Page

412

References

1. Kasatkina, Gradusova «Sovremennie obrazovatelnie texnologii v uchebnom protsesse vuza»-Kemerova: (I drug), 2011 2. O.C. Gabrielyan ”Teoriya i metodika obucheniya ximii» - Moskva: (Akademiya), 2009 3. Raxmatullayev N.G’., Omonov H.T., Mirkomilov Sh.M. Kimyo o’qitish metodikasi . – Toshkent: ”Iqtisod – Moliya”,2013 4. Abduqodirov A.A. Hayitov A.G’, Shodiyev R.R. Axborot texnologiyalari/ akademik litsye va KHK lari uchun darslik.-T.:o’qituvchi, 2002.-144b 5. Olimova Q.T. Maxsus fanlardan o’quv adabiyotlari yangi avlodini yaratishning nazariy-uslubiy asoslari:.Dissertatsiya-T.:TDPU; 2005-212b. 6. Hayitov A.G’. Umumiy o’rta ta’limda informatika va hisoblash texnikasi asoslarini o’qitishni kompyuterlashtirish nazariyasi hamda amaliyoti Dissertatsiya-T.:TDPU; 2006 161 b.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS