•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article analyzes the attention given to the sports sphere in our country today, its role in the spiritual and physical perfection of youth, socio-pedagogical functions in the formation of patriotism, tolerance, activity qualities in youth through sports and the need to improve it.

First Page

367

Last Page

372

References

[1] Mirziyoev SH.M. Niyati ulug‘ xalqning ishi ham ulug‘, hayoti yorug‘ va kelajagi farovon bo‘ladi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2019. –B. 36. [2] Qodirova Z.R va boshqalar. YOshlar ijtimoiy faolligi va tolerantligini yuksaltirishning ijtimoiy-falsafiy masalalari. – Toshkent: Falsafa va huquq, 2006. –B. 22 [3] Karimov I.A. Vatanimizning bosqichma-bosqich va barqaror rivojlanishini ta’minlash- bizning oliy maqsadimiz.- Toshkent: O‘zbekiston, 2009. –B. 235. [4] Xose Ortega-i-Gasset. CHto takoe filosofiya? – M.: Nauka, 1991. – S.524 [5] Karimov I.A. Tinchlik va xavfsizligimiz, o‘z kuch-qudratimizga, hamjihatligimizga va qat’iy irodamizga bog‘liq. 12-T.-T.: O‘zbekiston, 2004. –B. 294 [6] Abdullaev A., Xonkeldiev SH.X. Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi. – Farg‘ona: Universitet nashriyoti. 2001.- B. 31.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS