•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article describes the advantages of a modular system for the preparation and training of highly qualified personnel by improving the quality of the national education system, a systematic approach to the modular learning process and its features. In addition, the possibilities and application of modular training technologies in the production process are considered.

First Page

348

Last Page

352

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF 4947-sonli Farmoniga 1-ILOVA 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi. http://strategy.gov.uz. 2. Mirziyoev SH.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi // O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi ma’ruzasi // Xalq so‘zi, 2016 yil 8 dekabr. 3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-3775-son 05.06.2018 yildagi “Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Qarori. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 06.06.2018 y., 07/18/3775/1313-son. 4. Andenko M.A. Aktulnie problemi vzaimodeystviya spetsialnix kafedr visshey shkoli pri modulnom obuchenii.–Novosibirsk, 1993. – 78 s. 5. Xolmuminov SH.R. O konsepsii modernizatsii obrazovaniya // Obrazovanie i sotsialno– ekonomicheskoe razvitie v nachale tretego tisyacheletiya. Tez. dokl. konf. «XIX- Mejdunarodnie Plexanovskie chteniya», posvyashennoy 10–letnemu yubileyu Filiala REA im. G.V. Plexanova v g. Tashkente. 2 fevralya 2006 goda. –T., 2006. – I. – S. 17-19.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.