•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article is about the emergence of innovative technologies in the education system, the emergence of the term "innovation", as well as its place and role in the development of thinking of teaching staff. The principles of the development of the innovation environment, methods of organizing innovative activities of all participants in the educational process are also disclosed.

First Page

291

Last Page

295

References

1. Innovatsion ta’lim texnologiyalari / Muslimov N.A., Usmonboeva M.H., Sayfurov D.M., To‘raev A.B. - T.: “Sano-Standart” nashriyoti, 2015. - 81-b. 2. Ishmuhamedov R.J. Innovatsion texnologiyalar yordamida ta’lim samaradorligini oshirish yo‘llari / O‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari o‘qituvchilarining malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti tinglovchilari, akademik litsey va kasb- hunar kollejlari o‘qituvchilari uchun uslubiy tavsiyalar. -T.: TDPU, 2004. 3. Turdieva M. Oliy ta’lim muassasalari talabalarida pedagogik tafakkurni shakllantirish. - T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2008. - 38-42-b. 4. Najmiddinova YO., Dadamirzaev M. GLOBALNIE ORIENTIRI V OBRAZOVANII //Teoriya i praktika sovremennoy nauki. – 2016. – №. 3. – S. 329-334.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS