•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article gives the ways an methods of directing primary school students to hard reading.

First Page

278

Last Page

283

References

1. A.Avloniy “Turkiy Guliston yohud ahloq” Yoshlar nashriyot uyi 2018yil. 2. Umumta`lim fanlari metodikasi jurnali “Toshkent” 2018-yil. may N5(89) 29-bet. 3. O`zbekiston yoshlar ittifoqi qoshidagi kamalak bolalar tashkiloti “Yoshlar nashriyot uyi” Toshkent 4. Mahoratli pedagog jurnali “Toshkent” 2018-yil fevral N2. 5. Karimov I.A “ Yuksak manaviyat yengilmas kuch” –Т.:Manaviyat, 2008y. 6. Jo`rayev. B. O. Bola-olam bezagi. Pedagoglar

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS