•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article contains an analysis of “Baburnnama” coverage of issues of family and women. The fact that the work of the architectural problems is also one of the factors that makes it unique.

First Page

182

Last Page

186

References

1. Bobur Zahiriddin Muhammad. “Boburnoma”. T.: 1990. 2. Bobur. Asarlar. T.: 1965. 3. Bobur Zahiriddin Muhammad. Devon. T.: 1994. 4. Boburnoma jahon kezadi. T.: 1984. 5. Valixo‘jaev B. O‘zbek adabiyotshunosligi tarixi. T.: “O‘zbekiston. 1993 6. Jalilov S. Bobur va Andijon. T.: 1993. 7. Muhitdinov M. Talqinlarda olamcha ma’no. T.: 1984. 8. Nuritdinov M. Boburiylar sulolasi. T.: 1994. 9. SHarq mumtoz poetikasi. (H. Boltaboev talqinida). T.: 2008. 10. Qayumov A. Zahiriddin Muhammad Bobur. T.: “SHarq yulduzi”. 1982. 11. Qodirov V. Mumtoz adabiyot: O‘qitish muammolari va echimlar.T.:2009. 12. Humoyunnoma. T.: 1959.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS