•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

According to the result of fishing farm there were difined 78 types of zooplankton organisms, the fours of them were Rotifers, the twenty threes of them were Cladocera and the fifteens of them were Copepod

First Page

93

Last Page

98

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 1 maydagi “Baliqchilik tarmog‘ini boshqarish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-2939- sonli qarori. 2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 18 oktyabrdagi 845-son «CHorvachilik va baliqchilik tarmoqlarining oziqa bazasini mustahkamlash chora- tadbirlarida to‘g‘risida»gi qarori. 3. Muxamediev A.M. Gidrobiologiya vodoemov Ferganskoy dolini. - Tashkent: Fan, 1967. - 275 s. 4. Tashpulatov E.A. Gidrobiologiya vodoemov zapadnoy chasti Ferganskoy dolini: Avtoreferat diss. … kand. biol. nauk. – Tashkent, 1975. - 24 s 5. Plieva T.X. Kormovaya baza prudov. – Moskva -1986. -77 s 6. Mirabdullayev I.M. Moina mukhamedievi n. sp. (Crustacea, Cladocera) from ricefields of Uzbekistan (Central Asia) // Hydrobiologia. – 1998. – V. 385. – № 1. –P. 11–16. 7. Kuzmetov A.R. Zooplankton ribovodnix prudov Uzbekistana: Avtoreferat diss.… kand. biol. nauk. – Tashkent: IZ AN RUz., 1999. –C. 16. 8. Fedorova V.D., Kapkova V.I. Prakticheskaya gidrobiologiya presnovodnie ekosistemi. – Moskva, 2006. 165–243–C. 9. Kartasheva N.V., Isakova E.F., Nedosekin A.G. Zooplankton // V kn.: Prakticheskaya gidrobiologiya. Presnovodnie ekosistemi. – M.: Izd–vo MGU, 2006. 165–245–S. 10. Mirabdullaev I.M., Abduraximova A.N., Kuzmetov A.Z., Abdnazarov X.X “O‘zbekiston eshakoyoqli qisqichbaqasimonlar (CRUSTACEA, COPEPODA) aniqlagichi” Uslubiy qo‘llanma. Toshkent - 2012 y. 100 bet. 11. Mustafaeva Z.A., Mirzaev U.T., Kamilov B.G. Metodi gidrobiologicheskogo monitoringga vodnix ob’ektov Uzbekistana. –Tashkent, 2017. –S.34-49. 12. Abdinazarov X.X. Farg‘ona vodiysi suv havzalari zooplanktoni: Avtorefarat diss.... biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD). –Toshkent, 2018. –B.18. 13. Kuzmetov A.R. O‘zbekiston suv omborlari zooplankton organizmlarining faunasi, ekologiyasi va amaliy ahamiyati // Biologiya fanlari bo‘yicha fan doktori (DSc) dissertatsiyasi avtoreferati.–Toshkent. 2019. B.-23.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS