•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

Geo-chemistry and geo-ecologic statue of sand massive in the Fergana valley. This article narrated about geographical rules of sand massive spreading in the Fergana valley. Author analyzed results of quantitative tests of areal models. Described geo-ecologic statue of sands and problems under anthropogenic effect.

First Page

58

Last Page

66

References

1. Isaqov V.YU., YUsupova M.A., Jalolov S.M. Farg‘ona vodiysi qumlarining ekologik geokimyoviy o‘zgarishlari // Geografiya va hayot: izlanishlar, echimlar, tatbiqlar. –Toshkent: “ADIV”, 2012. 56-60 b. 2. Mirzajanov K.M., Paganyas K.P., Kamilov B.S. Pochvoobrazovanie na peskax Sentralnoy Fergani // Pochvovedenie. 1993. № 4. S. 122-124. 3. Nalivkin V. Opit issledovaniya peskov Ferganskoy oblasti. -Noviy Margelan (Tipografiya Ferganskogo oblastnogo pravleniya) , 1887. S. 228 4. Pankov M.A. Pochvi Ferganskoy oblasti. V kn.: Pochvi Uzbekskoy SSR. Tom II. –Tashkent: Izd. AN UzSSR, 1957. 7-159 b. 5. Rozanov A.N. Peski Ferganskoy dolini // Raboti sektora peskov i pustin. Nauchn. tr. Pochvennogo instituta im. V.V.Dokuchaeva. Tom XVII. -M.-L.: Izd. AN SSSR, 1938. S. 119-161. 6. Farg‘ona vodiysi sug‘oriladigan tuproqlarining xossalari, ekologik-meliorativ holati va mahsuldorligi. -Toshkent: “Navro’z”, 2017. 328 bet. 7. Glossary of terms in soil science. Ottava: Agricultere Ganada/ 1976. P.35/ISBN 978- 06662015338.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS