•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article will examine the enhancement technology of the organizational and management processes of higher education system activities and define conceptual assumptions and approaches that showcase its content and essence.

First Page

358

Last Page

364

References

1. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. №5, iyul, 2012 yil. 2. Xasanov R., Suyunov SH. Inson resurslarini boshqarishda ta’limning ahamiyati. //Ta’lim va iqtisodiyot jurnali. 6 son, 2010 y., 146 b.) 3. Vasilkova S. Texnologiya raboti sotsialnogo pedagoga. – M.: Akademiya. 2009. 39 s. 1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” 2019 yil 8 oktyabrdagi PF-5847-son farmoni. 2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” 2018 yil 5 iyundagi PQ – 3775 – son qarori. 3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida” 2017 yil 7 fevraldagi PF- 4947-son farmoni.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS