•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article gives instructions aimed at the formation of a culture of diagnosis of the teacher. Diagnostic culture is one of the necessary skills for a teacher, which is why the article analyzes diagnostics as the main factor in the formation of diagnostic culture.

First Page

306

Last Page

313

References

1.Karimov I.A. Yuksak ma’navivat yengilmas kuch. - Т.: "Ma’naviyat” nashriyoti. 2010-y.- 176 b. 61-bet. 1.J.G‘.Yo‘ldoshev, M.K.Shirinov, F.I.Ochilov.Pedagogik diagnostika T, TDPU. 2014. 1.F.Umarova, A.Ubbiyeva, F.Gaibnazarova, N.Jo’rayev “O’quvchi shaxsini rivojlantirishga yo’naltirilgan ta’lim. ”Umumta’lim maktablari o’qituvchilari uchun o’quv modullari. 2- modul, 2-nashr. T., “Bekinmachoq-plyus”.2013. 18-b. 1.J.Hasanboyev, X.A.To’raqulov, I.SH. Alqarov, N.O’.Usmonov. Pedagogika. T., “Noshir”, 2011. 399-b.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS