•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article deals with lingvopersonologics as a new direction of anthropocentric linguistics. In particular, the essence of this linguistic industry is fully illustrated by the scientific and theoretical prospects of such linguists as F. de Saussure V.V. Vinogradov, V. von Humboldt, E. Sepir, Yu.N. Karaulov.

First Page

259

Last Page

265

References

1.Sossyur F. Trudi po yazikoznaniyu: Per. s fr.–M.:Progress, 1977.–696 s.–S. 52. 1.Gumboldt V. Izbrannie trudi po yazikoznaniyu: Per.s nem. / Pod red. G.V. Ramishvili.– M.: Progress, 1984. 397 s.– S. 66-84. 1.Sepir E. Izbrannie trudi po yazikoznaniyu i kulturologii: Per. s angl. –M.: Progress: Univers, 1993.– 655 s.– S. 21. 1.Karaulov YU.N. «CHetire kita» sovremennoy lingvistiki, ili O predposilkax vklyucheniya «yazikovoy lichnosti» v ob’ekt nauki o yazike (ot soderjaniya nauki k ee istorii) // Sootnoshenie chastnonauchnix metodov i metodologii v filologicheskoy nauke.– M., 1986.– S. 33-52. 1.Puzirev A.V. Obshestvo, yazik, tekst i yazikovaya lichnost v aspekte substratnogo podxoda k yaziku // Obshestvo, yazik, lichnost.– M., 1996. Vыp. 1.– S. 20—23. 1.Karaulov YU.N. Russkiy yazik i yazikovaya lichnost.– M.: Nauka, 1987.– 262 s. 1.Murzin D.N. Antropologicheskaya nisha v yazikovoy nauke // Leksika, grammatika, tekst v svete antropologicheskoy lingvistiki. – Ekaterinburg, 1995. – S. 11-12. 1.Tolstoy N I. YAzik i kultura (nekotorie problemi slavyanskoy etnolingvistiki) // Russkiy yazik i sovremennost: Problemi i perspektivi razvitiya rusistiki. CH. 1.– M., 1991. – S. 5-22.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS