•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article highlights issues related to educational marketing. Arguments are given in favor of marketing activities in the educational field. The assessment of ongoing reforms in education is given.

First Page

125

Last Page

129

References

1. https://kun.uz/ru/news/2018/07/17/savkat-mirzieev-neobhodimo-podnat-kacestvo- obsego-srednego-obrazovania-na-novyj-etap 2. https://cyberleninka.ru/article/v/marketing-v-obrazovatelnoy-deyatelnosti 3. https://uz.sputniknews.ru/Uzbekistan/20190430/11398330/ID-karty-i-predmety-po- vyboru-kak-izmenitsya-obrazovanie-v-Uzbekistane.html 4. Narijnaya N.V. MARKETING V SFERE OBRAZOVANIYA // Innovatsii v nauke: sb. st. po mater. LVI mejdunar. nauch.-prakt. konf. № 4(53). CHast II. – Novosibirsk: SibAK, 2016. – S. 114-117. 5. Usmanova Z.M. “K voprosam effektivnoy organizatsii vospitatelnogo protsessa v sisteme neprerivnogo obrazovaniya ” Respublika ilmiy-nazariy konferensiyasi materiallari To‘plami II tom Buxoro 2017 yil 14-15 aprel

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS