•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article highlights the issue of increasing the efficiency of production on the basis of rational use of internal capabilities.

First Page

105

Last Page

108

References

1. Davlyatova G.M., Abdullaeva S.X. Iqtisodiy resurslardan oqilona foydalanishda me’yorlashtirishni takomillashtirish ahamiyati// “iqtisodiy resurslardan samaradorligini oshirish yo‘nalishlari” Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. 2. A.Ortiqov Sanoat iqtisodiyoti / Darslik T.:”Sano-standart” , 2014.-304 b 3. Turovets O.G., Rodionova V.N. “Organizatsiya poizvodstva na predpriyatii” Uchebnoe posobie. M.: INFRA-M 2009 – 425c. 4. Sinitsa L.M. “Organizatsiya poizvodstva” Uchebnik. Minsk 2018 -512c 5. “UZSUNGWOO” MCHJ korxonasi ma’lumotlari

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS