•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article explains the importance of peacekeeping in the sustainable development of Uzbekistan. Security issues in our region are philosophically analyzed

First Page

146

Last Page

150

References

1. A.Jo‘raev. Tinchlikparvarlik muhim axloqiy ehtiyoj sifatida O‘zbekistonning mustaqil taraqqiyot yo‘li va ijtimoiy-falsafiy tafakkur yangilanishi 1-qism. Yosh olimlar ilmiy konferensiyasi materiallari. T.2001 209-212 betlar. 2. Jo‘raev N. Tarix falsafasining nazariy asoslari –Toshkent: Ma’naviyat, 2008. – B 458. 3. Ochildiev A.S. Globallashuv va mafkuraviy jarayonlar.–Toshkent: Muharrir, 2009–96 b. 4. Slipchenko V. Voyna buduщego (prognosticheskiy analiz).–M.: Globus, 2001.–198 s.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS