•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article covers the policy of the Turkestan governor general-education system of the Turkestan region. The policy of the governor for the Russification of education, the introduction of the "position of state inspector" in the districts, which oversees Russian-native schools, and their activities.

First Page

135

Last Page

139

References

1. Sit.po:Abdirashidov Z. Ismail Gasprinskiy i Turkestan v nachale XX veka: svyazi – otnosheniya–vliyanie.–Tashkent:A k a d e m n a sh r .–S . 32. 2. "Turkiston hududini barpo etish to‘g‘risida" Davlat kengashining eng yuqori tasdiqlangan fikri Davlat maktablari inspektorining lavozimi "// PZZRI. Kol. 2-chi.-Sankt- Peterburg:[B.I.], 1879.-T.LII, Otd.1.-57012. 3. Markaziy Osiyo Rossiya imperiyasi tarkibiga kiradi.-M.2008.-P.164. 4. Bartold V.V. Turkiston madaniy hayotining tarixi // Bartold V.V. Tarkibi. M. 1963.T.2.1- qism. 301-Turkiston byulleteni.-Toshkent.-1899.-№ 12. 6. Islom haqida materiallar.-Toshkent, 1898; Mavjud vaziyatni qisqacha ko‘rib chiqish va musulmon ruhoniylarining faoliyati, turli diniy tashkilotlar va ta’lim muassasalari Samarqand viloyati aholisi ularning tarixiy o‘tmishini ko‘rsatmoqda. / GARF. F.6991.Op. 4. D. 23. L. 11-17. 7. Litvinov PP Turkiston davlatida rus va davlat (1865-1917) (arxiv materiallari bo‘yicha).- Elets. 1998.-116-122-sahifalar., Ostroumov N. Turkiston mintaqasida tug‘ilgan shaxslarning shakllanishi bo‘yicha fikr-mulohazalari // Kaufmann kompilyatsiya.M.,1910.P.159.,Mustafin V.A.Aleksandr Vasilevich Samsonov (15 avgust, 1914 yil).-"Tarixiy meros", 1916, № 8. -B 395–397., Litvinov P.P.Gosudarstvo i islam v Russkom Turkestane (1865-1917) (po arxivnыm materialam).–Elets. 1998.–S. 126., Imperatorskaya Rossiya i musulmanskiy mir (konets 18–nachalo XX v.)//Instruksiya po nablyudeniyu za musulmanskimi uchebnыmi zavedeniyami v Turkestanskom krae». S. 219.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.