•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article discusses the use of new innovative methods and techniques to enhance the effectiveness of teaching foreign languages in non- philological directions. The value of foreign language teaching, grammar, audio-visual, audio-linguistic and communicative methods are widely described. At present time communicative and direct methods take leading position.

First Page

478

Last Page

482

References

1.Gromova O.A. Audiovizualniy metod i praktika ego primeneniya. M., 1975. 2.Domashnev A.I. i dr. Metodika prepodavaniya angliyskogo yazika v pedagogicheskom vuze. M., 1983. 3.Osnovnie napravleniya v metodike prepodavaniya inostrannix yazikov v XX vv. / Pod red. M.V. Raxmanova. M., 1972. 4.Palmer G. Ustniy metod obucheniya inostrannim yazikam. M., 1960. 5. CHurilova L.M., ass. Naberejno chelninskiy filial IEUP Budushee Rossii: perspektivi i strategii i razvitiya. V 5 tomax. Tom IV. – Kazan: Izdatelstvo “Taglimat” Instituta ekonomiki, upravleniya i prava, 2005. – 320 6.SHeylz D. Kommunikativnost v obuchenii sovremennim yazikam «Izuchenie i prepodavanie sovremennix yazikov dlya seley obsheniya». Sovet Evro pi Press, 1995.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS