•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

In this article, the methods of developing two-voice singing skills in choral singing for children at smaller school age are discussed. The development of two-voice singing skills for younger school-age children included separate programs for each class and its benefits were analyzedIn this article, the methods of developing two-voice singing skills in choral singing for children at smaller school age are discussed. The development of two-voice singing skills for younger school-age children included separate programs for each class and its benefits were analyzed

First Page

466

Last Page

472

References

1. Soipova D. Musiqa o‘qitish nazariyasi va metodikasi. O‘quv-metodik qo‘llanma. Toshkent, 2009. 2. Muratova A., Artiqov K. Musiqa: 5-sinf. O‘qituvchilar uchun metodik qo‘llanma. Bishkek, Bilim-kompyuter, 2018. 3. Panjiev Q. Umumta’lim maktablarida musiqa darslarini o‘qitishning sifat va samaradorligini oshirish masalalari//Maktab ta’limi / SHkolnoe obrazovanie, №3, 2017. 4. Mahkamov M.E. Musiqaviy madaniyatni o‘stirish yo‘llari. O‘quv qo‘llanma. Hayot nashriyoti. Andijon, 2018. 5. https://president.uz/uz/lists/view/2437

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS