•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article focuses on the implementation of modernization and innovation in the educational process. The role and factors of increasing the motivation of students, social aspects of physical culture in the system of modern education are considered. The tasks and functions of physical culture are revealed. A set of factors that determine the process of formation of students' need for classes has been identified, and the need to coordinate the various administrative departments of the university has been substantiated.

First Page

460

Last Page

465

References

1. Belyanicheva V. V. «Formirovanie motivatsii zanyatiy fizicheskoy kulturoy u studentov». Fizicheskaya kultura i sport: integratsiya nauki i praktiki – Saratov, 2009. 2. Koshelev V.F., Malozyomov O.YU., Berdnikova YU.G., Minaev A.V., Filimonova S.I. Fizicheskoe vospitanie studentov: Uchebnoe posobie / Pod red. O.YU. Malozyomova. – Ekaterinburg: UGLTU; Izd-vo AMB, 2015. 3. Pyatkov V.V. Formirovanie motivatsionno-sennostnogo otnosheniya studentov k fizicheskoy kulture: na materiale pedagogicheskix vuzov: dissertatsiya kandidata pedagogicheskix nauk. - Surgut, 2001. 4. Safyanova YU.S., SHestakova G.V. Formirovanie motivatsii zanyatiy fizicheskoy kulturoy u studentov; TGSPA im. D.I. Mendeleeva, 2004.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS