•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article focuses on the role of personality-oriented education in the development of professional and graphic competence of future teachers of technological Sciences, motivational and value attitude to teaching and graphic activities, components of cognitive, emotional and intellectual knowledge, which deals with complex integrative qualities of the individual

First Page

442

Last Page

445

References

1.Belikov V. A. Lichnostnaya orientatsiya uchebno-poznavatelnoy deyatelnosti (didakticheskaya konsepsiya): Monografiya. - CHelyabinsk: CHGPU "Fakel", 1995.-141 b. 2.Zeer, E.F. Modernizatsiya professionalnogo obrazovaniya: kompetentnostniy podxod/E.F. Zeer, A.M. Pavlova, E.E. Simanyuk. – M.: MPSI, 2005. – 216 s. 3. Nabatova, L.V. Tvorchesko-konstruktorskaya deyatelnost studentov kak sredstvo formirovaniya kriticheskogo mishleniya / L.V. Nabatova, E.R. Gayneev // Srednee professionalnoe obrazovanie. – 2009. – № 8. – S. 22–24.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS