•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article discusses theoretical foundations of the development of educational textbooks, the stages of formation and creation of textbooks for a general education schools

First Page

419

Last Page

423

References

1. Yan Amos Komenskiy. Mir v chuvstvennix veshey v kartinkax. – M.: 1941. – 354 s. 2. Behbudiy M. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Ma’naviyat, 1997. –232 b. 3. A.Fitrat. «Adabiyot qoidalari» o‘quv qo‘llanmasi. (Adabiyot muallimlari ham adabiyot havaslilari uchun) Nashrga tayyorlovchi H.Boltaboev. –Toshkent: O‘qituvchi, 1995. – 112 b. 4. Qodirov E. O‘zbekistonda xalq maorifining 40 yil ichida erishgan yutuqlari. – Toshkent: O‘zSSJ Davlat o‘quv pedagogika nashriyoti, 1957. – 143 b. 5. Belinskiy V.G. Kratkaya geografiya dlya detey. – V kn.: Belinskiy V.G. Izbr. ped. soch. – M–L.,1948. 6. Piskunov A.I. Istoriya pedagogiki i obrazovaniya: ot zarojdeniya vospitaniya v pervobitnom obshestve do konsa XX veka: uchebnoe posobie dlya vuzov. M.: Sfera, 2006. – 496 s. 7. Ushinskiy K.D. Antologiya gumannoy pedagogiki. – M.: Izdatelskiy dom SHalvi Amonashvili, 2002. – 224 s. 8. Bagdasaryan V.E. Krupskaya i pedagogicheskaya epoxa; nauch. red. V.S.Zapalatskaya. – M.: IIU MGOU, 2019. – 180 s. 9. Beylinson V.G., Zuev D.D. O funksionalnom podxode k otsenke shkolnix uchebnikov. Problemi shkolnogo uchebnika. Vipusk 5. Metodi analiza i otsenki uchebnika. — M.: Prosveshenie, 1977. 10. Babanskiy YU.K. Didakticheskie problemi sovershenstvovaniya uchebnix kompleksov. Problemi shkolnogo uchebnika. Vipusk 8. O konstruirovanii uchebnikov. — M.: Prosveshenie, 1980. 11. Bespalko V. P. Teoriya uchebnika: Didakticheskiy aspekt [Tekst] /V. P. Bespalko. – M.: Pedagogika, 1988. – 160 s. 12. Zuev D.D. SHkolniy uchebnik: monografiya. – M.: Pedagogika, 1983. – 240 s. 13. SHodiev D. Darslik yaratish metodologiyasi. – Toshkent: O‘zPFITI, 1994. – 21 b. 14. Safarova R.G., Rixsieva M. Umumiy o‘rta ta’lim maktablari darsliklarining yangi avlodiga qo‘yiladigan talablar / Metodik qo‘llanma. T.: O‘zPFITI, 2001.– 28 bet. 15. Taylakov N.I. Uzluksiz ta’lim tizimi uchun informatikadan o‘quv adabiyotlari yangi avlodini yaratishning ilmiy pedagogik asoslari// monografiya. «O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi» davlat ilmiy nashriyoti. Toshkent.: - 2005. 160-bet. 16. Komenskiy YA.A. Velikaya didaktika // Komenskiy YA. A. i dr. Pedagogicheskoe nasledie / Sost. V.M.Klarin, A.N.Djurinskiy. – M.: Pedagogika, 1989. – S.11-106. 17. Pedagogika: ensiklopediya. II jild. Jamoa // Toshkent: «O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti, 2015. – 376 b. 18. Zorina, L. YA. O didakticheskix usloviyax stabilnosti uchebnikov estestvennogo sikla: sbornik statey//Problemi shkolnogo uchebnika (O spetsifike uchebnikov matematiki, fiziki, astronomii, ximii, chercheniya i trudovogo obucheniya). – M.: Prosveshenie, 1983. – Vip. № 12. – S. 6 - 14. 19. Setlin V.S. Preduprejdenie neuspevaemosti uchashixsya// M.: Znanie. 1989. – 80 s. 20. Mahmudov M.X. Ta’limni didaktik loyihalash prinsiplari. -T.: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2002. – 160 b. 21. Kraevskiy, V. V. Opredelenie funksii uchebnika kak metodologicheskaya problema didaktiki: sbornik statey. //Problemi shkolnogo uchebnika (Uchebnik v sisteme sredstv obucheniya). – M.: Prosveщenie, 1976. – Vыp. № 4. – S. 13 - 36. 22. Safarova R.G., Inoyatova M.E., Ne’matov SH.E. Qo‘chqarova F.M. O‘quv materiallarini konsentrizm tamoyili asosida tanlashga oid didaktik yondashuvlar // Toshkent: Fan va texnologiya, 2012. – 72 b.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS