•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article gives an idea of a special electronic program for the thinking of students. The program also includes the names and uses of the program. The program is adapted for elementary school students, and it has already been mentioned that it is important to shape the thinking

First Page

366

Last Page

371

References

1. Bejanova I.YU. Delphi7 samouchitel programmista. Moskva, 2003. 2. Kandzyuba S.P. i dr. Delphi6/7 leksiya i uprajneniya. Kiev, 2004. 3. Ne’matova G. Ijodiy tafakkurni rivojlantirish texnologiyasi va o‘quvchining mustaqil faoliyati. – T.: RTM, 2001. – 24b. 4. Turaev S.J., Aslonova O.P. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining tafakkur tezligini sinovdan o‘tkazish elektron dasturi. №DGU-05778. Intellektual mulk agentligi. Toshkent-2018. 5. Fayziev M.A. Talabalarning bilim va ko‘nikmalarini kompyuter imitatsion modeli asosida shakllantirish metodikasi. Ped. fan. nom. diss. avtoreferati. - T.: 2008, - 22 b. 6. www.thedelphi.ru

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS