•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article analyzes the natural and climatic conditions of the Surkhandarya region and modern environmental problems. It examines the importance of education and environmental culture in addressing these environmental issues

First Page

194

Last Page

197

References

1. X.X.Zokirov., Sh.A.Qo‘ldosheva. “Tabiatni muhofaza qilish va undan oqilona foydalanish” Yangi nashr nashriyoti 2011. 94-101 betlar. 2. O‘zbekiston Respublikasida atrof-muhit holati va tabiiy resurslardan foydlanish to‘g‘risida MILLIY MA’RUZA Toshkent-2008., 26-31 betlar. 3. B.O‘rinov tahriri ostida “Atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish sohasidagi faoliyatlar”. Toshkent-2010., CHinor nashriyoti. 9-20 betlar. 4. X.X.Zokirov, Yu.Zokirova, Sh.Chorieva. “Iqtisodiy inqirozga sabab bo‘luvchi ekologik omillar” “Surxon-Nashr” nashriyoti 2018. 6-17 betlar.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS