•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article explains methods and models for the determination of the efficiencv of the use of selective surfaces in low and high temperatures

First Page

17

Last Page

21

References

1. Avezov R.R. Povishenie effektivnosti ispolzovaniya nizkopotensialnix solnechnix nagrevateley v sistemax teplosnabjeniya. Dis. dokt.texn.nauk. –Tashkent: 1990. - 447s. 2. Vozobnovlyaemie istochniki energii. / V kn. Pervoe natsionalnoe soobshenie Respubliki Uzbekistan po Ramochnoy konvensii OON ob izmenenii klimata. Faza 2. Glavnoe upravlenie po gidrometereologii pri KM Respubliki Uzbekistan. –Tashkent, 2001, -S.34-36. 3. Ge – Sin - SHi. Primenenie poverxnostey s selektivnimi radiatsionnimi xarakteristikami dlya gelioustanovok.: Avtoref. dis. kand. tex. nauk. - M.: 1961. - 16s. 4. Zaxidov R.A. Povishenie roli alternativnix i vozobnovlyaemix istochnikov energii v energeticheskoy strategii SSHA. // Geliotexnika, 2008. - №1. – S.89-96. 5. Zaxidov R.A., Saidov M.S. Vozobnovlyaemaya energetika v nachale XXI veka i perspektivi razvitiya geliotexnike v Uzbekistane. // Geliotexnika, 2009. - №1. – S.3 - 12. 6. Ispolzovanie solnechnoy energii pri kosmicheskix issledovaniyax. // Sb. perevodov pod. red. V. I. Bauma. Vvodnaya statya. – Moskva, 1964. - S. 5–9. 7. Klichev SH.I. Modelirovanie priemno – konsentriruyushix ustroystv solnechnix teploenergeticheskix ustanovok.: Dis. d.t.n- T.: FTI. 2004. - 268s. 8. Koltun M.M. Selektivnie opticheskie poverxnosti preobrazovateley solnechnoy energii. – M.: Nauka, 1979. - 215s. 9. Kudrin O.I., Poluektov V.P., Kochetov V.K., Vasilev YU.B. // Dokladi Vsesoyuzniy konferensii po ispolzovaniyu solnechnoy energii. – Erevan, 1969. - S.58-63. 10.Kudrin O.I. Solnechnie visokotemperaturnie kosmicheskie energodvigatelnie ustanovki. – M.: Mashinostroenie, 1987. - 248s. 11.Sperrou E.M., Sess R.D., Teploobmen izlucheniem. – M.: Energiya, 1977. - 294s. 12.Trivich D., Flin P. Issledovaniya po ispolzovaniyu solnechnoy energii: - M.: Energiya, 1960. - 152s. 13.Tabor H., in Trans. Conf. Use of Solar Energy, Tucson, AZ, Oct., 1955, E.F. Carpenter, ed., Univ. Arizona Press, Tucson, AZ, Oct., 1955 Vol. 2, Pt.1, Sec. A, p.1. pp 10- 12.

Erratum

???????

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.