•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article deals with the problems of improving the quality of education in higher educational institutions the introduction of new teaching methods and proven technology of information transfer with the use of the educational process

First Page

317

Last Page

320

References

1. Karimov I.A. Konstitutsiya Uzbekistana – prochniy fundament nashego prodvijeniya na puti demokraticheskogo razvitiya i formirovaniya grajdanskogo obshestva. – Tashkent: Uzbekistan, 2010.-S.53. 2. Innovatsion texnologiyalarni ta’lim jarayoniga kullash usullari. Konferensiya materiallari. Fergana, 2012. -B. 92. 3.Afanasev K.E., Shmakova L.E. Ispolzovanie elektronnogo uchebno- metodicheskogo posobiya "Sovremennie informatsionnie texnologii dlya gumanitariev" v uchebnom protsesse.// Tezisi X Vserossiyskoy nauchno-metodicheskoy konferensii "Telematika 2003" - Sankt-Peterburg: 2003. –S.91. 4.Karimov I.Uzbekistan na poroge dostijeniya nezavisimosti. –T.: Uzbekistan, 2011. – S.89.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS