•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article highlights the rise of education, science and industry information flow through scientific and technical progress; up-to-date professional skills requirements for retraining and advanced training; innovative educational environment One of the most important tasks in the process of reforming the activities of preschool educational institutions in our republic is to provide high professional training of pedagogical staff and to modernize the activities of pre- school educational institutions. The article also analyzes the legal framework for reforming preschool educational institutions.

First Page

386

Last Page

393

References

1.Mirziyoev Sh. Maktabgacha ta’lim tizimini takomillashtirishga bag‘ishlangan yig‘ilishdagi ma’ruzadan. YOshlar press klubi – “Ma’rifat” gazetasi. 2017 yil 1 noyabr. - № 87 (9048). 2.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 26 sentyabrdagi “Pedagog kadrlarni tayyorlash, xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3289-sonli Qarori. htt.www.lex.uz 3.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 9 sentyabrdagi “Maktabgacha ta’lim tizimini tubdan takomillashtirish chora - tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3261-sonli Qarori. htt.www.lex.uz 4.O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 19 iyuldagi “Maktabgacha ta’lim muassasalarining faoliyatini takomillashtirish to‘g‘risida”gi 528 - sonli Qarori. htt.www.lex.uz 5.O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 21 noyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta’lim vazirligi to‘g‘risidagi nizomni hamda Maktabgacha ta’lim muassasalari rahbar va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti ustavini tasdiqlash haqida”gi 929 - sonli Qarori. htt.www.lex.uz 6. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 28 dekabrdagi “Pedagog xodimlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirishni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 1026 - sonli Qarori htt.www.lex.uz

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS