•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

In the article социално-психолого is examined pedagogical features of students in forming of cognitive activity. The age-related features and levels of adaptation are described to the new terms in educating for students.

First Page

380

Last Page

385

References

1. L.I. Ansiferova, Psixologiya formirovaniya i razvitiya lichnosti. - M, 1981. -S.13-19. 2. Yo‘ldoshev J.G‘., Usmanov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari. Qo‘llanma. -T.: O‘qituvchi. 2004. 3. Hodjaboev A.R. Kasbiy ta’lim pedagogikasidagi dolzarb muammolar // Kasb-hunar ta’limi. - T.: 2004. №6 . – 4 b. 4. Klarin, M.V. Innovatsii v mirovoy pedagogike: obuchenie na osnove issledovaniya, igri i diskussii. (Analiz zarubejnogo opita) / M.B. Klarin. -Riga: Eksperiment, 1998. 180s. 5. Ksenzova, G.YU. Otsenochnaya deyatelnost uchitelya / G.YU. Ksenzova. - M.: Pedagogicheskoe obshestvo Rossii, 2000. - 122s. 6. Golish L.V. Sovremennie texnologii obucheniya: soderjanie, proektirovanie i realizatsiya. // Proekt TASISS «Sodeystvie reformiro-vaniyu professionalnogo obrazovaniya v Uzbekistane. Tashkent: 2001.- 61 7. Alimov M.S. Organizatsionno-pedagogicheskie usloviya upravleniya podgotovkoy kadrov v sisteme srednego professionalnogo obrazovaniya. Avtoreferat diss.kan.ped.nauk, T.,-1997 8. Krasikova, K.F. Izuchenie obuchennosti i obuchaemosti studentov dlya individualnogo podxoda v protsesse obucheniya / K.F. Krasikova. - Tyumen: IPKPK,1999.-76s 9. Zankov, L.V. Didaktika i jizn / L.V Zankov. - M.: Prosveshenie , 1968. -230s. 10. Nikadrov, N.D. Ob aktivizatsii uchebnoy deyatelnosti / M.D, Nikadrov // Vestnik visshey shkoli. -1993. - №8 - s. 26-31. 11. Texnologiya effektivnoy professionalnoy deyatelnosti. / Nauchniy redaktor A.A. Derkach. - M.: Izdatelskiy dom « Krasnaya ploshad», 1996. -69s.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS