•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article emphasizes the importance of designing the pedagogical process in the system of higher education and the stages of its design. The article also outlines the factors that influence the structure of the pedagogical process, that is, taking into account limitations and indications, the content of educational and scientific-practical needs, the organization of the educational process, and the degree of acceptance of the content and acceptance of pedagogical principles by students.

First Page

364

Last Page

369

References

1.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 29 noyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligini tashkil etish to‘g‘risida”gi PF – 5264 – son farmoni” 2. Oliy va O‘rta maxsus ta’lim vazirligining 2016 yil 12 avgustdagi 332 – son buyrug‘i bilan tasdiqlangan “Oliy ta’lim muassasalari pedagog kadrlarining kasbiy tayyorgarligiga qo‘yiladigan muvaqqat malaka talablari”. 3.Pedagogik texnologiya: muammo va istiqbollar (zamonoviy pedagogik texnologiyaning ilmiy-nazariy asoslari). Mualliflar guruhi./ Toshkent 2008 OO‘MKHTRM, 300 bet”

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS