•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The influence of the addition of surface-active substances on the technological parameters of production and the physicochemical parameters of sodium defoliant tricarbamidochlorate was investigated. It was established that in the process of obtaining sodium defoliant sodium tricarbamidochlorate with the addition of surfactants, it is advisable to dissolve the starting materials - urea, sodium chlorate and surfactant by supplying direct steam to 6-12% moisture content and obtaining the product by subsequent removal of excess moisture by stripping with heated dry air 115-125о СThe influence of the addition of surface-active substances on the technological parameters of production and the physicochemical parameters of sodium defoliant tricarbamidochlorate was investigated. It was established that in the process of obtaining sodium defoliant sodium tricarbamidochlorate with the addition of surfactants, it is advisable to dissolve the starting materials - urea, sodium chlorate and surfactant by supplying direct steam to 6-12% moisture content and obtaining the product by subsequent removal of excess moisture by stripping with heated dry air 115-125о The influence of the addition of surface-active substances on the technological parameters of production and the physicochemical parameters of sodium defoliant tricarbamidochlorate was investigated. It was established that in the process of obtaining sodium defoliant sodium tricarbamidochlorate with the addition of surfactants, it is advisable to dissolve the starting materials - urea, sodium chlorate and surfactant by supplying direct steam to 6-12% moisture content and obtaining the product by subsequent removal of excess moisture by stripping with heated dry air 115-125о С

First Page

34

Last Page

38

References

1. Ajimetova G.N. Mirovoy opit I obzor razvitiya xlpkovodstva v Kazaxstane // Jurnlal “Sovremennie problem nauka i obrazovaniya”. 2017. -№1 –S.53-58. 2. Teshaev Sh. Defoliatsiya va tola xususiyatlari // O’zbekiston qishloq xo’jaligi jurnali. – 2006. -№ 1. 14-15 bet. 3. Patent 05140 Respubliki Uzbekistan. Sposob polucheniya defolianta / S. Tuxtaev, X.Kucharov, S.Tadjiev (Uzbekistan). -№IDR05140; Zayavleno. 14.02.01: Opubl. 28.06.02. // Rasmiy axborotnoma. -2002. -№3.-s.94. 4. Azlarov A.B. Usovershenstvovannaya texnologiya polucheniya preparata trikarbamidoxlorata natriya defolianta // Uzbekskiy ximicheskiy jurnal. Tashkent. -2008. - №5. –s.61-65.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS