•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article provides academic lyceum readers with recommendations on how to handle formulas and mismatches in phonetics.

First Page

342

Last Page

346

References

1. 2017 yilning 6 aprelida Vazirlar Mahkamasining “Umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb- hunar ta’limining davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarori qabul qilindi. 2. Toshpo'latov T., Hasanov J. Zamonaviy darsga qo'yilgan ilmiy-metodik tslablar". “Xalq ta’limi” jurnali // 2007.№ 2. 10-15-b. 3. To‘xliev B., Shamsieva M., Ziyadova T. O‘zbek tili o‘qitish metodikasi. –T.: Yangi asr avlodi, 2006. 7-b. 4. Yuldashev I., Sharipova O‘.-T.: Tilshunoslik asoslari “Iqtisod-moliya”, 2007.44-b Mualliflar guruhi. Falsafa asoslari . – T.: O‘zbekiston, 2005. 174-175-b.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS