•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article is dedicated to enlightening the scientific work of Fakhri Kharavi “Javahir-ul-ajaib”, as a rich literary heritage and the first tazkire, meaningfully discussing the social life aspects of prominent women of Central Asia and the Middle East. In particular, th article presents interesting facts about following women: Ofok Begim, Zhaloir Bibi and Orzu Samarkandiy Mekhri.

First Page

197

Last Page

203

References

1. Zaxiriddin Muxammad Bobur. “Boburnoma”. –T.: “O‘qituvchi” nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2008. – S. 78. 2. Imomnazarov M. “Milliy ma’naviyatimizning takomil bosqichlari”. –T.: “Sharq”, 1996. – S. 9. 3. Mirzo Muhammad ibn Muhammad Rafi’ Malik ul-Kuttub. “Tazkirat ul-xavotin”. ToshDSHI Beruniy nomidagi qo‘lyozmalar fondida № 3478 inventar raqami ostida saqlanadigan qo‘lyozma nusxa. – T.: S – 165. 4. Moga Rahmoniy. “Pardaneshinone suxango‘y”. – Qobul.: “Negohe mo‘oser”, 1952. – S. 26, 24. 5. Said Hisomiddin Roshidiy nashri. “Ravzat us-salotin” va “Javohir ul-ajoyib”. – Haydarobod.: “Vafoiy”, 1968. – S. 294-295, 295, 300, 125, 292. 6. Xabibullaev A. Adabiy manbashunoslik va matnshunoslik. – T.: Toshkent davlat sharqshunoslik instituti, 2000. – S. 9. 7. G‘anieva S. Navoiy nasri nafosati. – T.: Toshkent davlat sharqshunoslik instituti, 2000. – S. 48,161

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS