•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

In different types of water bodies of the Samarkand region, 61 species of aquatic and coastal plants have been identified. They belong to 4 divisions, 4 classes, 25 families, 44 genera. Of these, perennials are the main ones. According to Raunker's classification, cryptophytes are leading (40 species, 65.57%). Of the identified species, 16 are medicinal, 15 are fodder, 4 are decorative and 4 are given building materials.

First Page

79

Last Page

84

References

1. Belavskaya A.P. Vodnie rasteniya Rossii i sopredelnix gosudarstv (prejde vxodivshix v SSSR). - SPb., 1994. - 64 s. 2. Zakirov K.Z. Flora i rastitelnost basseyna reki Zerafshan. 1 tom Rastitelnost.- Tashkent, Izd-vo AN UzSSR, 1955 3. Zakirov K.Z. Flora i rastitelnost basseyna reki Zerafshan. 2 tom Flora.- Tashkent, Izd-vo AN UzSSR, 1961 4. Flora Uzbekistana. - Tashkent, I-VI tom, 1941-1963. 5. Opredelitel rasteniy Sredney Azii. - Tashkent, I-X tom, 1965-1993. 6. Richin YU.V. Flora gigrofitov. - Moskva, 1948. 448 s. 7. Kokin K.A. Ekologiya visshix vodnix rasteniy. M.: Izd-vo Mosk. un-ta, 1982. -160 s. 8. CHerepanov S.K. Sosudistie rasteniya Rossii i sopredelnix gosudarstv (v predelax bivshego SSSR). - Moskva, 1995. 556 s. 9. Pratov O.P., Nabiev M.M. Sovremennie sistemi visshix rasteniy Uzbekistana. - Tashkent, 2007. 62 s. 10. Belavskaya A.P. K metodike izucheniya vodnoy rastitelnosti // Bot. jurn. - 1979. - T. 64, № 1. - S. 32-41. 11. Katanskaya V.M. Metodika issledovaniya visshey vodnoy rastitelnosti // Jizn presnix vod SSSR. - M., L.: Izd-vo AN SSSR, 1956. - T. 4, ch. 1. - S. 160-182. 12. Lapirov A.G. Ekologicheskie gruppi rastenie vodoemov. // Gidrobotanika: metodologii i metodi. Materiali shkoli po gidrobotaniki. - Borok, 2003. S. 5-22 13. Lisitsina L.I. Gerbarizatsiya vodnix rasteniy, oformlenie kolleksiy // Gidrobotanika: metodologiya, metodi: Materiali shkoli po gidrobotanike- Ribinsk, 2003. - S. 49-55. 14. PapchenkovV.G. O klassifikatsii rasteniy vodoemov i vodotokov. // Gidrobotanika: metodologii i metodi. Materiali shkoli po gidrobotaniki. - Borok, 2003. S. 23-26

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS