•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

In this article, about the situation of forming ecological culture and problems was analyzed among youth and its historical process was described.

First Page

352

Last Page

355

References

1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2018. – 18 bet. 2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SHavkat Mirziyoevning Oliy Majlis palatalari, siyosiy partiyalar hamda O‘zbekiston ekologik harakati vakillari bilan videoselektor yig‘ilishidagi ma’ruzasi. – Xalq so‘zi, 2017 yil 13 iyul. 3. Imom al-Buxoriy. Hadislar to‘plami. 1-4-jildlar, T., 1990-1995. 4. Turdiqulov E.O. Ijtimoiy ekologik g‘oyalardan ta’lim jarayonida foydalanish. T., 2014, 39 bet 5. Abu Rayhon Beruniy. Javohirot. T., Meros, 1991 26-bet 6. Temur tuzuklari. T.,G‘afur G‘ulom, 1991, 99-bet

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS