•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article discusses how the creation of e-learning resources in educational institutions will have a positive effect on the learning process. And also the tasks of introducing computer and pedagogical technologies into the educational process, the development of informational and methodological materials and electronic educational resources, the possibility of placing in small sections of educational institutions are disclosed.

First Page

326

Last Page

329

References

1. O’zbekiston Respublikasining Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. www.lex. uz. 2. Abduraimov Sh. S. va boshqalar. “Kasb-hunar kollejlarida mutaxasislik fanlarini o’qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanish”. 1-tom. Toshkent.-2015-yil. 3. G’afforov F.H. Maxsus fanlar bo’yicha electron ta’lim resurslari bazasini yaratish va ulardan masofadan foydalanish metodikasi. Pedagogika fanlari nomzodi dissertatsiyasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya aftoreferati. –Toshkent. – 2018. 65-98 b.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS