•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The scientific article is devoted to the theoretical aspects of inclusive (integration) education. Considered important in the regulatory framework, forms of learning, the definition of a disability and limited health. It also contains points about the basic principles and benefits of inclusive education.

First Page

286

Last Page

293

References

1. Zakona Respubliki Uzbekistan «O sotsialnoy zashishennosti invalidov v Respublike Uzbekistan» ot 11 iyulya 2008 goda. 2. Zakona Respubliki Uzbekistan «O garantiyax prav rebenka» ot 7 yanvarya 2008 goda. 3. Konvensii o pravax rebenka. Rezolyusiya 44/25 Generalnoy Assamblei ot 20 noyabrya 1989 goda. 4. Ustav Organizatsii Ob’edinennix Natsiy: Preambula. // San-Fransisko, 1945 g., URL: http://www.un.org. 5. UNESCO (2009) Policy Guidelines on Inclusion in Education. Russian version: [Elektronniy resurs]. URL: http://unesdoc.unesco.org/images (Data obrasheniya: 06.08.2016). 6. Deklaratsiya prinsipov tolerantnosti. // YUNESKO, 1995 g., URL: www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/toleranc.shtml 7. Salamanskaya deklaratsiya o prinsipax, politike i prakticheskoy deyatelnosti v sfere obrazovaniya lits s osobimi potrebnostyami. / Vsemirnaya konferensiya po obrazovaniyu lits s osobimi potrebnostyami: dostup i kachestvo. // Ispaniya, Salamanka, 1994 g., URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000984/098427rb.pdf 8. Obrazovanie: sokritoe sokrovishe (Learning: The Treasure Within). Osnovnie polojeniya Doklada Mejdunarodnoy komissii po obrazovaniyu dlya XXI veka [Elektronniy resurs]. URL: http://www.ifap.ru/library/(Data obrasheniya: 10.07.2016) 9. Axmetova D. Z. Podxodi k vnedreniyu inklyuzivnogo obrazovaniya s uchetom obespecheniya preemstvennosti raznix urovney obrazovatelnoy sistemi: materiali Vtoroy mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferensii (Kazan, 20–21 marta 2014 goda). — Kazan: Izd-vo «Poznanie», IE UP, 2014. — S. 6. 10. Ertanova O.N. Inklyuzivnoe obrazovanie: Metodologiya, praktika, texnologii / O.N. Ertanova, M.M. Gordon. – M., 2011. – S. 62. 11. Jak Lyusen Jan Delor (fr. Jacques Lucien Jean Delors, rodilsya 20 iyulya 1925) — fransuzskiy i evropeyskiy politicheskiy deyatel.V nastoyashiy moment yavlyaetsya prezidentom assotsiatsii «Nasha Evropa» i prezidentom Mejdunarodnoy komissii YUNESKO po problemam obrazovaniya v XXI veke. 12. Materiali svobodnoy ensiklopedii - http://ru.wikipedia.org.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.